Telefon:+36 70 361 3684 iroda@kapcsolatkihivasalapitvany.hu

Az alapítvány története 

 

 

A Kapcsolat – Kihívás Alapítvány 1997-ben alakult és a régió egyik legeredményesebb szervezetévé nőtte ki magát. A megvalósult 38 projekt, az abban közreműködő több ezer kliens, a széleskörű társadalmi beágyazottság jelzi: jó úton haladunk.

 

 

A Kapcsolat – Kihívás Alapítvány célja az Alapító Okirat szerint:

 

 • Humán-rehabilitáció
 • Társadalmi párbeszéd kialakításának elősegítése, demokráciafejlesztés
 • Egészségfejlesztés
 • Prevenció
 • Szociális védőháló kialakításának elősegítése
 • Testi - lelki - szociális - gazdasági kultúra fejlesztése
 • Hátrányos helyzetű csoportok felzárkóztatása
 • Kisebbségi kérdések megoldása
 • Roma fiatalok képzése, oktatása, felzárkóztatása
 • Jogi, munkaügyi, képzési, mentális és egészségügyi tanácsadás
 • Euro-atlanti integráció elősegítés

 

A Kapcsolat – Kihívás Alapítvány általános működése:

 

 • Az alapítvány egy főfoglalkozású, több diplomás programigazgatót és egy főállású diplomás tanácsadót, mentort alkalmaz. A programokhoz a vezető testület keres szakmailag magas szintet képviselő, az alapítványi missziót ismerő és elfogadó szakembereket. Jelentős szakmai segítséget nyújt mintegy 16 fős önkéntes csapatunk, akik elkötelezettek, szakmailag kompetensek, emberileg mérvadóak.
 • A stratégiai cél megvalósulását részcélok elérésén keresztül valósítjuk meg. A részcélok kidolgozására, az ebben kompetens szakemberek összefogására, szervezeti egységeket hoztunk létre:
 • Civil Európa Integrációs Centrum: feladata a civil szervezetek EU-s ismeretekkel való ellátása, EU-s civil szervezetekkel való kapcsolatépítés, EU-s források magyarországi elérésének elősegítése. Szervezi és gondozza az "ÉV MECÉNÁSA" díjat, mely a civil szervezetek tisztelgése az adományozó üzleti szektor társadalmilag elkötelezett személyiségei felé.
 • Bioharmonizációs Módszertani Központ: összefogja a testi-lelki-tudati fejlesztéssel foglalkozó szakembereket. Képzőhelye az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézetnek (ETI). Több kísérleti modellprogramot valósított meg az ESZCSM " Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja " keretében. Elsődleges feladata a hátrányos helyzetűek morbiditási és mortalitási deficitjének csökkentése, felszámolása.
 • Tanácsadó szolgálat: a hátrányos helyzetűek számára nyújt támogató tanácsadást. Elsősorban önkénteseket foglalkoztató egység.
 • Vállalkozói fejlesztő részleg: szervezi az " Év legígéretesebb fiatal vállalkozója " versenyt és üzleti terv készítéséhez tanácsot ad, az Életpálya Alapítvány regionális partnereként. A Debreceni Egyetem Orvostudományi Centrum Általános Orvostudományi Kar Háziorvosi Tanszékkel együttműködve praxismenedzsment képzést tart háziorvosoknak. Részt vesz az Amerikai - Magyar Partnerség Programban a GM által kiválasztott szervezetként. Feladata a civil szféra vállalkozói szemléletének fejlesztése.
 • NATO Klub: vállalt feladat - a Külügyminisztérium támogatásával - az euro-atlanti gondolat közvetítése a hátrányos helyzetűek felé.
 • Alku-központ: a köztartozásokat felhalmozók adósságkezelésének menedzselésére létrehozott egység.
 • KKA oktatóközpont: a különböző programok oktatási, pedagógiai feladatait ellátó szervezeti egység. Feladata a célnak megfelelő pedagógusok, oktatási szakemberek, andragógusok, intézmények felkutatása és bevonása a programokba.

 

A Kapcsolat – Kihívás Alapítvány a modern Európa – szerte elterjedt virtuális intézeti, egységi, szervezeti, működési modellt valósítja meg. Az európai szintű központi irodánk inkubációs központként működik, - klienseink, munkatársaink, önkénteseink itt tanácskozhatnak, használhatják az infrastruktúrát, a könyvtárat, az Internetet, hozzájutnak a napi-, és szaksajtóhoz, használják az előadó-, és tréningtermet. Itt működik tanácsadó szolgálatunk. A „központ” befogadó intézményként otthona szervezetei egységeinknek, projektszervezeteinknek.

 

A Miskolc, Sajószigeti u.9. sz. alatt található irodáink, tantermeink, valamint a hozzájuk tartozó 20.000 m2 földterület fejlesztését tervezzük.

 

A Kapcsolat – Kihívás Alapítvány eddig megvalósult programjai és a programok donorszervezetei:

 

 • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok beilleszkedési programja
 • PHARE - Egészségügyi Szerkezetátalakítási Program: A munkanélküliség hatásának vizsgálata az egészségügyi ellátó rendszerre.
 • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok pályaorientációs programja
 • Miniszterelenöki Hivatal – Gyermek-, és Ifjúsági Alapprogram - Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztató programja
 • Miniszterelenöki Hivatal –Gyermek-, és Ifjúsági Alapprogram - Hátrányos helyzetű fiatalok klubja
 • Miniszterelenöki Hivatal –Gyermek-, és Ifjúsági Alapprogram - Hátrányos helyzetű egészségfejlesztő programja
 • Szociális és Családügyi Minisztérium – Női esélyegyenlőség Program
 • Szociális és Családügyi Minisztérium - Gyermekeiket egyedül nevelő szülőket mentálisan támogató program
 • Szociális és Családügyi Minisztérium - Értékeket felmutató ifjúsági klub működtetése
 • Szociális és Családügyi Minisztérium - Hátrányos helyzetű fiatalok felzárkóztató programja Gyermekeiket egyedül nevelő szülők integrálása a munka világába
 • DEMNET – Az adományozási Kultúra megteremtése a rgióban
 • DEMNET – Az „ÉV MECÉNÁSA” díj átadása
 • Erőforrás Alapítvány - Hátrányos helyzetű fiatalok vállalkozói képzése
 • Külügyminisztérium - NATO Klub hátrányos helyzetű fiataloknak
 • Belügyminisztérium – „Együtt a belüggyel” – civil szervezetek munkatársainak képzése
 • Esélyegyenlőségi Kormányhivatal – „segély helyett esély” program
 • Ifjúsági-, Családügyi és Szociális Minisztérium – EQUATOR NŐI Klub
 • PHARE - Civil Szervezetek kapacitásfejlesztése: Civil szervezetek számára szervezett képzéssorozat az Európai Uniós csatlakozás kapcsán.
 • Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium - Egészségfejlesztéssel foglalkozó civil szervezetek támogatása
 • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - Alternatív Munkaerőpiaci Program
 • Egészségügyi-, Szociális és Családügyi Minisztérium - Az Egészség Évtizedének Johan Béla Nemzeti Programja
 • OTP Fáy András Alapítvány - „NAPFELKELTE” program
 • PHARE - Prevenciós tevékenységek támogatása
 • Európai Szociális Alap – Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP)
 • IFJ-KT-07 "Napfelkelte - Érted Ház" - közösségi tér a jelenért, a jövőért.
 • KAB-PR07-B „NAPFELKELTE” szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex esélyteremtő programja
 • Országos Foglalkoztatási Közalapítvány - „Minden ember fenség” esélyegyenlőségi mentor modellprogram
 • KAB-HAT-08-0007 "LEVEGŐT" komplex drog-prevenciós és egészségfejlesztő program.
 • KAB – PR-08-C-0030 „NAPFELKELTE” szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex esélyteremtő programja
 • KAB-PR-09-B-0013 „Arccal a nap felé” szenvedélybeteg szülők gyermekeinek komplex esélyteremtő programja
 • Országos Foglalkoztatási közalapítvány – „BARACK” Roma Szolgáltató Iroda hátrányos helyzetű, aluliskolázott, munkanélküli embereknek.
 • TÁMOP-5.3.1-08/2-2009-0062 „Gönci kapcsolatok HÍDja” hátrányos helyzetű csoportok komplex felzárkóztató programja.
 • TÁMOP-2.4.3/A-09/1-2009-0010 „HÍD-MÁTRIX” Családokra építő atipikus foglalkoztatás elnevezésű program
 • Foglalkoztatási Hivatal – Motivációs csoportfoglalkozások lebonyolítása B.A.Z. megyében (11 helyszínen 20 tréning)
 • TÁMOP-5.3.8-A3-12/1-2012-0054 számú, “LENDÜLETBEN” megváltozott munkaképességű emberek nyílt munkaerő-piaci re-integrációja.
 • TÁMOP-2.6.2-12/1-2012-0201 „ÚJ ESÉLY” – a Kapcsolat – Kihívás Alapítvány – mint munkaerő-piaci szolgáltató szervezet – kapacitásának megerősítése
 • GINOP 5.2.1 munkaerő-piaci program – Ifjúsági Garancia Program – mentorálás, tanácsadás
 • Miliőterápiás közösségi tér működtetése hátrányos helyzetű fiataloknak.
 • EFOP-1.6.2-16-2017-00074 „Szegregált lakókörnyezetben élők felzárkóztatása Szendrőlád községben” (szerződéskötés alatt)
 • EFOP-1.3.4-16-2017-00028 "LENDÜLET" miskolci, eltérő identitással rendelkező társadalmi csoportok együttműködésének megvalósítása