Telefon:+36 70 361 3684 iroda@kapcsolatkihivasalapitvany.hu

Alapítványunk az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretein belül 48.219.633 Ft összegű, vissza nem térítendő támogatást nyert a „Közös értékeink – sokszínű társadalom” (EFOP- 1.3.4-16 azonosítószámú) projekt megvalósítására Miskolcon és környékén.

Az európai uniós forrásból támogatott projekt átfogó célja volt olyan fiatalok, és családjaik nevelése, támogatása, akik testi-lelki-tudati harmóniájuk kialakítása révén alkalmasak a szociális státuszváltásra, érdekeiket, értékeiket felismerik, azokat megfelelően kommunikálják és képviselik, akik elfogadják a társadalmi normákat és a segítséget, valamint képesek a tradicionális roma értékek hiteles átadására.

A társadalmi tolerancia növelésére, az előítéletesség csökkentésére, a társadalmi kohézió és szolidaritás növelésére irányuló pályázat megvalósítása során 130 főt vontunk be a programba.

A projekt sikeres megvalósításaként a 2018.02.01.óta eltelt időszakban összesen 114 rendezvény megszervezésére került sor, amelyek a roma és nemzetiségi hagyományok megőrzését és fiatalabb korosztályoknak történő átadását, a cigány kisebbséghez tartozó fiatalok körében tehetségkutatást és tehetséggondozást, illetve a nemzetiségi értékek átadásához szükséges képességek, készségek fejlesztését voltak hivatottak teljesíteni.

A pályázat megvalósítása partneri együttműködésekkel, valamint a résztvevők és együttműködők szakmai-módszertani felkészítésével és folyamatos továbbképzésével történt.